• Јелена Рашић, секретар Црвеног крста Пожаревац  063/11-64-144
    Марина Стокић, стручни сарадник Црвеног крста Пожаревац   062/79-11-44
    Ресторан Црвеног крста Пожаревац   012/525-416
    Рачуноводство финансије 012/513-354
    Секретаријат 012/523-144