Јелена Рашић, секретар Црвеног крста Пожаревац, 

Марина Стокић, стручни сарадник Црвеног крста Пожаревац,

Секретаријат, телефон: 012/523-144

Рачуноводство – финансије, телефон: 012/513-354

Ресторан Црвеног крста Пожаревац, телефон: 012/525-416

E-mail: pozarevac@redcross.org.rs