(Правни основ: Закон о Црвеном крсту Србије: члан 6, 7, 10. и 13. Закона.)

Прва помоћ је једна од оних активности која се посебно негује у Црвеном крст Србије. То је активност која се везује за организацију Црвеног крста у целом свету и по чему је Црвени крст свуда препознатљив.

Прва помоћ је чин спасавања живота, али је такође одраз хуманости, алтруизма и осећаја за потребе других људи.

Програм прве помоћи обухвата:

  1. Обуку грађана и волонтера Црвеног крста у пружању прве помоћи;
  2. Ангажовање екипа прве помоћи у обезбеђењу јавних скупова, спортских манифестација и других окупљања;
  3. Промоцију прве помоћи и превентивних мера за спречавање несеће и повређивања (нарочито у оквиру безбедности у саобраћају и безбедности на радном месту);
  4. Обуку предавача и инструктора Црвеног крста у првој помоћи
  5. Израду литературе из прве помоћи: приручника, упутства и водича за пружање прве помоћи за различичите циљне групе и намене.

Прва помоћ је делатности Црвеног крста која је уређена и Законом о Црвеном крсту Србије (члан 6, 7 и 10 Закона), као поверено јавно овлашћење и такође као услуга коју пружамо свим правним и физичким лицима.

У Црвеном крсту у Србији сваке године преко 30.000 грађана научи основне вештине прве помоћи, а обучава их 1165 предавача и инструктора колико их има у мрежи Црвеног крста Србије. Надамо се да ће број обучених из године у годину расти.

Свако од нас може бити у прилици да треба прву помоћ, али свако од нас, такође, може да научи да пружи прву помоћ. Посебна пажња усмерена је на оне популационе категорије које су изложене повећаном ризику од повреда због врсте посла, бављења спортом или других разлога.