Социјална делатност

(Правни основ: Закон о Црвеном крсту Србије члан 6. тачка 1, члан 9. тачке 1,4. и 6, члан 13. и 14. Закона)

У складу са општим циљем социјалне делатности Црвеног крста Србије и Пожаревца, а то је олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи и у случајевима ванредних ситуација, развијањем солидарности међу људима и организовањем различитих облика међусобне помоћи, као и превентивним деловањем у области социјалне заштите, Црвени крст Пожаревац спроводи следеће активности