(Правни оквирPЗакон о Црвеном крсту Србије члан 9,14,15. и 17,Стратегија за смањење сироProgram briga o starimaмаштва у Србији и Национална стратегија о старењу.)

Старење популације у Републици Србији данас представља један од највећих успеха али и највећих изазова који са собом повлачи све веће економске и социјалне захтеве.

Неопходно је истаћи да удео особа старијих од 60 година је у порасту и да се тај тренд наставља са једне стране услед опадајуће стопе наталитета , а са друге стране услед повећања дужине животног века.

Током 2022. године Црвени крст Пожаревца реализовао је Програм „Бриге о старима“ у сарадњи са Патронажном службом Дома здравља, Здравственом установом Апотека Пожаревац , кућним лечењем, Центром за социјални рад, Удружењем пензионера који свакодневно предлажу кориснике програма “Бриге о старима“. Активисти Црвеног крста у протеклом периоду су свакодневно били у контакту са старим лицима и пружали им најосновније услуге у области превенције здравља као што су контрола притиска и контрола нивоа шећера у крви, и на тај начин уз мала материјална улагања подигли су квалитет живота старих лица која се налазе у стању социјалне потребе без могућности институционалног збрињавања.

Сваког петка у Дому Црвеног крста Пожаревац у оквиру програма „Брига о старима“ вршено је двочасовно мерење крвног притиска и нивоа шећера у крви старијим суграђанима. Активисти Црвеног крста Пожаревац су у току 2022. године остварили 1261 личних контаката и прегледа са лицима који су укључени у програм “’Бриге о старима“.