Јавна овлашћења и програми

Здравствено превентивна делатност

(Правни основ: Закон о Црвеном крсту Србије, члан 6, члан 7, тачка 2 и 3. члан 9. тачка 7, члан 13, 14, 15. и 16. Закона и члан 18. Закона о здравственој заштити, Закон о јавном здрављу члан 7.)  ПРОМОЦИЈА ЗДРАВЉА И ПРЕВЕНЦИЈА БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ…