Водич за даваоце крви

Потребни документи за добровољно давање крви.
Поштујући Закон о трансфузијској медицини потребно је да потенцијални даваоци крви, држављани Републике Србије, приликом пријављивања покажу на увид лични документ са сликом и матичним бројем.
Потенцијални даваоци крви, страни држављани, резиденти у Србији дуже од 6 месеци осим тога на увид показују и документ о привременом боравишту у Србији.

Similar Posts